El Congrés Talent+Empresa, vol apropar a les empreses els projectes d’emprenedoria que duen a terme els alumnes de formació professional del Bages

La finalitat del projecte des del món educatiu és educar el talent emprenedor i potenciar la competència emprenedora, perquè l’alumne adquireixi la disposició a proposar noves solucions als problemes plantejats amb creativitat, i planificant les accions per assolir l’èxit.

Els objectius que pretén el Congrés és apropar la creativitat dels projectes desenvolupats pels estudiants a l’entorn laboral i així facilitar la seva integració, i conèixer i reconèixer els valors de l’emprenedoria i posar-los a la pràctica posar en pràctica (audàcia, humilitat, constància, seny, entusiasme, solidaritat, creativitat, seducció, confiança i competència.

 

 

Congrés Talent + Empresa

Congrés Talent + Empresa