Aquest espai d’Orientació Acadèmica i Professional facilita l’accés a un recull d’enllaços a webs institucionals que proporcionen informació sobre els diferents estudis i les diverses sortides professionals actuals a Catalunya.

Aquest espai va ser dissenyat per ser una eina de suport adreçada als orientadors i els informadors de la Fira de l’Estudiant. Però creiem que també pot ser de molta utilitat al professorat que ha de fer orientació, a l’alumnat que ha de prendre decisions, a les famílies que han d’acompanyar els seus fills i filles en la presa de decisions i, finalment, a totes aquelles persones que es volen incorporar al sistema educatiu.

Es facilita també, de forma més detallada, informació sobre l’oferta d’estudis que es poden cursar a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

Servei Educacio del Bages

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL