El centre va néixer l'any 2001 amb les aportacions econòmiques de l'Ajuntament de Manresa, Caixa de Manresa, Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Fundació Lacetània, Patronal Metal.lúrgica del Bages, Pimec i 32 empreses del Bages amb el suport del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Està ubicat al Palau Firal i dotat amb una maquinària i uns equipaments de tecnologia avançada que permeten impartir cursos que promou la pròpia Fundació, i altres contractats per entitats externes tant de formació ocupacional com de reciclatge de treballadors en actiu, amb un alt nivell de qualitat.
Gestionem els convenis de pràctiques dels alumnes de cicles formatius i les estades a l'empresa dels alumnes de batxillerat dels instituts adherits a la Fundació. A cada institut hi ha un responsable de les relacions escola-empresa. Financem nous equipaments dels instituts adherits. Una part dels beneficis de la Fundació es destina a l'adquisició de nous equipaments tecnològics, que milloren la qualitat de l'educació que reben els alumnes. Així mateix amb l'aportació dels patrons es finança un projecte per dotar de millors infraestructures els instituts.
La Fundació organitza anualment en la Fira de l’estudiant de Manresa conjuntament amb els SSTT de la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Manresa, els Consells Comarcals del Bages, Berguedà i Solsonès. També organitza sessions informatives sobre la Formació Professional a alumnes i pares d’ESO i batxillerat. Participa en Jornades de divulgació i d’apropament entre centres educatius i empreses organitzades per instituts com les Jornades Lacetània.
La Fundació organitza a través del Departament d'Ensenyament i d'altres institucions cursos de reciclatge per a professors de secundària dels instituts de Catalunya. També organitza un curs de preparació de la part comuna per superar la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
Cada any la Fundació convoca una nova edició dels premis amb una important dotació econòmica, per guardonar els tres millors treballs de recerca dels alumnes de batxillerat i els tres millors projectes o crèdits de síntesi dels alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior. A la convocatòria hi poden participar els alumnes dels nivells educatius esmentats que cursen els seus estudis en un dels instituts adherits a la Fundació.
La Fundació promou i participa en el projecte PUNTAL. Un projecte que té com a objectiu afavorir la integració social mitjançant el reforç escolar i l'adaptació a l'entorn d'alumnes de primària i dels primers cursos de secundària de diferents centres de la nostra ciutat. La Fundació col·labora en la organització del Congrés Talent & Empresa, projecte promogut per Althaia, Cambra de Comerç de Manresa i el Departament d’Ensenyament, i que te com a objectius educar el talent emprenedor dels estudiants de Formació Professional, i potenciar la competència emprenedora perquè l’alumne adquireixi la disposició a proposar solucions als problemes plantejats amb creativitat, i planificant les accions per assolir l’èxit. També participa com a entitat col·laboradora en el centre FP.cat del Bages que treballa per a la integració de la formació professional en l'àmbit de la formació, de la informació i orientació, de la validació de l'experiència laboral així com de la innovació tecnològica en col·laboració amb empreses de la comarca.