Gestionem els convenis de pràctiques dels alumnes de cicles formatius i les estades a l’empresa dels alumnes de batxillerat dels instituts adherits a la Fundació. A cada institut hi ha un responsable de les relacions escola-empresa. Financem nous equipaments dels instituts adherits. Una part dels beneficis de la Fundació es destina a l’adquisició de nous equipaments tecnològics, que milloren la qualitat de l’educació que reben els alumnes. Així mateix amb l’aportació dels patrons es finança un projecte per dotar de millors infraestructures els instituts.