INTRODUCCIÓ:

La Fundació Lacetània, amb la voluntat de millorar la qualitat en l’elaboració dels Treballs de Recerca de Batxillerat i dels Mòduls de Síntesi i Projecte dels Cicles Formatius de Formació Professional entre l’alumnat dels Instituts adherits a la Fundació, obre convocatòria dels premis “Fundació Lacetània”, les bases dels quals s’especifiquen a continuació.

BASES

 1. Hi podrà participar l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius dels instituts adherits a la Fundació Lacetània.
 2. Els treballs que es presentin a concurs seran els ja defensats com Treball de Recerca de Batxillerat o Mòdul de Síntesi o Projecte en el cas de Cicles
 3. Els treballs seran seleccionats pels mateixos centres que podran presentar com a màxim:
  • Cicles Formatius de Grau Mitjà: 3 treballs per cada Cicle
  • Cicles Formatius de Grau Superior: 3 treballs per cada Cicle
  • Batxillerat: 3 treballs de recerca per cada modalitat
   • 3 per la modalitat Cientificotecnològica
   • 3 per la modalitat Social-Humanística-Artística
 1. Els treballs s’hauran de presentar digitalment en format PDF, sense que hi figurin dades identificatives com l’autoria o el centre, al formulari que es podrà trobar a la pàgina web de la Fundació Lacetània (https://fundaciolacetania.org/). S’hauran d’acompanyar amb un full de participació proporcionat per la Fundació, que també estarà disponible a la mateixa pàgina El full podrà ser omplert per mitjans digitals o a mà i ser posteriorment escanejat i convertit a format PDF o d’imatge, i en ell constarà:
 • Nom de l’alumne/a, nom de l’institut, nom del/de la tutor/a del treball, nom del/de la coordinador/a de batxillerat o FP, estudis cursats (cicle formatiu GM o GS, títol i especialitat de serveis o industrial / batxillerat científic-tecnològic o social-humanístic), títol del projecte i resum amb els objectius, la metodologia i les conclusions del treball
 • Signatura de la Coordinació de Batxillerat o de Formació Professional i acompanyat del segell del D’aquesta manera es certificarà que els treballs que han estat finalment seleccionats tenen el vistiplau del centre.
 • El full també estarà signat per l’alumnat, que d’aquesta manera donarà el seu consentiment a la participació en els premis de la Fundació.

Cal tenir en compte també que:

 • El formulari haurà de ser completat per la coordinació de Batxillerat o FP, o alguna persona autoritzada a tals efectes, i s’hi haurà d’accedir amb adreça @xtec.cat.
 • No s’acceptarà cap treball que no estigui acompanyat del full de participació.
 • El tribunal no tindrà accés a les dades identificatives del treball consignades al full de participació fins després d’haver determinat el veredicte dels premis.
 1. La data límit de presentació dels treballs serà el primer divendres del mes de juliol de cada any a través de, com ja s’ha comentat, el formulari habilitat a tals efectes.
 2. El jurat estarà format per 5 persones:
 • 1 representant d’una de les patronals que formen part del Patronat de la Fundació, PIMEC o PMCC, que desenvolupen aquesta tasca en edicions alternes.
 • 1 representant dels Serveis Educatius del Bages
 • 1 representant de la Fundació Universitària del Bages
 • 1 representant de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
 • 1 representant del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.
 1. Els premis seran els següents:

Als millors treballs de recerca del Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica.

 • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €

Als millors treballs de recerca del Batxillerat de la modalitat Social-Humanística-Artística

 • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €

Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà del Sector Serveis

 • Cicles mitjans del sector serveis: Gestió administrativa, Sistemes microinformàtics i xarxes, Cures auxiliars d’infermeria, Farmàcia i parafarmàcia, Activitats comercials, Atenció a les persones en situació de dependència, Estètica i bellesa, Perruqueria i estètica capil·lar, Assistència al producte gràfic imprès, Guia en el medi natural i el temps de lleure
  • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €

Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà del Sector Industrial

 • Cicles mitjans del sector industrial: Carrosseria, Electromecànica de vehicles, Manteniment electromecànic, Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Instal·lacions de telecomunicacions, Mecanització, Fusteria i Moble, Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, Construcció, Excavacions i sondatges, Electromecànica de maquinària, Operacions de Laboratori
  • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €

Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Superior del Sector Serveis

 • Cicles superiors del sector serveis: Administració i gestió, Laboratori químic i biomèdic, Higiene bucodental, Gestió de vendes i espais comercials, Animació sociocultural i turística, Educació infantil, Integració social, Condicionament físic, Caracterització i maquillatge professional, Ensenyament i animació socioesportiva, Màrqueting i publicitat, Il·lustració.
  • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €

Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Superior del Sector Industrial

 • Cicles superiors del sector industrial: Mecatrònica, Automatització i robòtica industrial, Automoció, Manteniment electrònic, Programació de la producció en fabricació mecànica, Disseny en fabricació mecànica, Laboratori d’anàlisi i control de qualitat, Disseny i moblament
  • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €

Premi TIC Bages als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Superior del Sector TIC

 • Cicles superiors del sector TIC: Administració de sistemes informàtics en xarxa, Disseny d’aplicacions web, Disseny d’aplicacions multiplataforma
  • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €

Premi CTEMdona patrocinat per l’Ajuntament de Manresa per tal de reconèixer, promocionar i sensibilitzar sobre el paper de les dones en la ciència i la tecnologia

 • Entre els treballs presentats als premis de les categories de Cicles Formatius de Grau Mitjà del Sector Industrial, Cicles Formatius de Grau Superior del Sector Industrial, Cicles Formatius de Grau Superior del Sector TIC i treballs de recerca de Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica.
  • Primer premi: 300 € Finalista: 150 €
 • Aquest premi no és acumulable als En cas que el treball obtingui reconeixement en aquesta i una altra categoria, serà premiat en la que resulti més beneficiosa. El premi que quedarà, vacant serà atorgat al següent millor treball o projecte de la categoria. En cas de ser del mateix nivell, es prioritzarà el guardó en aquesta categoria CTEMdona.
 1. La Fundació Lacetània es reserva el dret d’editar els treballs guanyadors de les diferents
 2. El veredicte del jurat es farà públic en l’última reunió de l’any del Patronat de la Fundació Lacetània.
 3. El veredicte i el lliurament de premis es faran en un acte públic, la setmana següent a Setmana Santa (data i lloc a determinar).