INTRODUCCIÓ:

La Fundació Lacetània, amb la voluntat de fomentar entre l’alumnat la qualitat en l’elaboració dels treballs, projectes i mòduls de síntesi, en els nivells educatius de batxillerat i formació professional dels instituts adherits a la Fundació, ha acordat la creació dels premis “Fundació Lacetània”, les bases dels quals s’especifiquen a continuació.

BASES:

1. Hi poden participar els alumnes dels cicles formatius de formació professional i de batxillerat dels instituts adherits a la Fundació Lacetània.
2. Els projectes que es presentaran a concurs seran els mateixos treballs fets en el mòdul de síntesi, desenvolupament de projecte o projecte d’iniciativa emprenedora, en el cas de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà i/o grau superior de formació professional, i el treball de recerca en el cas de l’alumnat de batxillerat.
3. S’estableixen tres premis per a cada un dels tres àmbits de participació. Els treballs participants en cada un dels àmbits seran seleccionats pels mateixos instituts que en puguin presentar:

 • cicles de grau mitjà: fins un màxim de dos treballs per cicle formatiu
 • cicles de grau superior: fins un màxim de dos treballs per cicle formatiu
 • batxillerat: dos treballs per cada institut, excepte en el cas dels instituts amb tres o més línies a segon curs, que en podran presentar tres.

4. Els treballs es presentaran acompanyats d’un resum no superior a tres planes, a doble espai, en què constin l’objectiu, la metodologia i les conclusions del treball. La presentació del treball serà en format digital (PDF), així com el resum.
5. Els treballs presentats aniran acompanyats d’un escrit signat pel coordinador/a de cicles formatius o de batxillerat de l’institut, en el qual s’especificarà l’àmbit de participació i es certificarà que han estat seleccionats pels respectius equips docents.
6. Els treballs i el resum es presentaran sense el nom de l’autor/a, ni el nom de l’institut al qual pertany. El treball s’acompanyarà d’una plica tancada, on constaran les dades identificatives de l’autor/a, (nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic), del tutor/a i de l’institut corresponent.
7. La data límit de presentació dels treballs serà el segon divendres del mes de juliol de cada any. La presentació es farà a la seu de la Fundació Lacetània, av. de les Bases de Manresa 55, de Manresa.
8. El jurat dels premis estarà format per:

 • dos membres del Patronat de la Fundació Lacetània
 • tres membres a escollir del món empresarial, l’universitari i de l’ensenyament secundari del Bages.

9. Els premis en cada un dels àmbits de participació seran els següents:

 • cicles de grau mitjà:
  un primer premi de 300 €
  un segon premi de 180 €
  un tercer premi de 120 €
 • cicles de grau superior:
  un primer premi de 300 €
  un segon premi de 180 €
  un tercer premi de 120 €
 • batxillerat:
  un primer premi de 300 €
  un segon premi de 180 €
  un tercer premi de 120 €

10. La Fundació Lacetània es reserva el dret d’editar els treballs premiats dels diferents àmbits i categories.
11. El veredicte del jurat es farà públic en l’ultima reunió de l’any del Patronat de la Fundació Lacetània.
12. El lliurament dels premis es farà en un acte públic, en una data a determinar.