La Fundació Lacetània té programats 5 cursos de reciclatge professional per a professorat de Formació Professional i secundàri

En col·laraboració amb el Departament d’Ensenyament, i els instituts Lacetània, Guillem Catà i Quercus. La inscripció s’ha de fer a través de Formació Permanent del Professorat d’Ensenyaments Professionals

Els cursos previstos són:
SOLID WORKS Nivell Bàsic, IMPRESSIÓ 3D, de 30 h. presencials, del 4 al 8 de juliol., de 8 a 14h a l’Institut Lacetània.
Objectius del curs: Aprendre a modelar peces, fer plànols i assemblatges amb el programa Solid Works, aprendre a imprimir peces 3D.

Programació del PLC S7-1200, de 30 h. presencials, del 27 de juny al 1 de juliol de 15h a 21h a l’institut Lacetània
Objectius del curs: Està orientat a l’aplicació pràctica de PLC’s per a donar solució a problemes d’automatització, així com a l’aprofitament de noves funcionalitats que tant aquests com els seus entorns de programació incorporen.

Virtualització : Instal·lació i configuració de màquines virtuals, de 30 h. presencials, de l’1 al 7 de juliol de 8.30h a 14.30 h a l’Institut Lacetània
Objectius del curs: Virtualitzar sistemes operatius per crear entorns didàctics de proves de tipus sandbox.

Coaching emocional. Curs d’habilitats per al professor/a coach efectiu, de 20 h presencials i 10 h no presencials. Dies: 20, 21,27,28 i 29 de juny de 15 a 19h tarda. A l’institut Guillem Catà.
Objectius del curs: • Desenvolupar i enfortir les competències distintives de “l’educador/a – coach” que li permetin incrementar el seu benestar i millorar la seva pràctica educativa.

  • Facilitar l’autoconeixement i / o enfortiment del potencial de cada educador / a des de l’enfocament del Coaching Transformacional a través de:
    • Propiciar una comprensió i valoració del seu protagonisme com a educador en el nou aprendre.
    • Construir i / o enfortir una definició com a educador / a que possibiliti exercir des de la connexió amb la il·lusió, creativitat, seguretat i convicció de ser i fer una tasca que val la pena per si mateix / a i per a la societat.
    • Enfortir els seus recursos emocionals, corporals i lingüístics que li permetin la
      legitimació i expressió del seu lideratge a l’aula.

Coaching & Activitat física ”Claus per motivar i liderar”, de 20 h presencials i 10 h no presencials, del 4 al 7 de juliol de 9 a 14h a l’institut Quercus.
Objectius del curs: Pretén donar una introducció al coaching per aportar una visió general dels conceptes bàsics del coaching (entrenament personal) i de la seva pràctica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *